Utsikt från Gesundaberget i Mora, som är en av platserna inom Geopark Siljan.

Arbetet med Siljan Geopark startat

Arbetet med kommunikationen kring Siljan Geopark inleddes vid en digital workshop med närmare 30 deltagare, där de första stegen mot framtagandet av ett varumärkes- och kommunikationskit för geoparken togs. Syftet är att locka både nationella och internationella besökare till området.


Siljan Geopark ses som en förebild när det kommer till förvaltning och förmedling av geologiskt naturarv. Arbetet med parken är en delaktivitet i ett större projekt, GNIST (Geologiskt arv i naturbaserad Innovation for Skandinavisk turism), som drivs av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) och deras motsvarighet i Norge. De faktiska platserna som ingår i Siljan Geopark ligger i delar av Orsas, Moras, Rättviks och Leksands kommuner och parken är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna och Visit Dalarna. Syftet är att attrahera både nationella och internationella besökare som är intresserade av geologi och natur, där geoparken kommer att vara en samordnare for hela det geologiska utbudet i området.

Visit Dalarnas uppdrag inom projektet är att tillsammans med olika intressenter arbeta fram ett varumärkes- och kommunikationskit för Siljan Geopark, som ska bidra till en enhetlig beskrivning av geoparken. En sådan grund ska skapa förutsättningar för att attrahera nationella och internationella besökare som är intresserade av geologi och natur och på sikt öka mängden besökare till området.

Den 17 februari genomfördes en första digital workshop med cirka 30 deltagare från Länsstyrelsen, kommuner, organisationer och entreprenörer inom besöksnäringen. Under mötet kom goda tankar och idéer upp, vilket blev ett bra avstamp för kommande workshops som fortsätter under hösten 2021.

Är du intresserad av att ta del av eller bidra till arbetet?
Kontakta affärsutvecklare Helena Back: helena.back@visitdalarna.se.

Vad är Siljan Geopark?

Geoparken ligger i delar av Orsas, Moras, Rättviks och Leksands kommuner och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna och Visit Dalarna. Siljan Geopark är en svensk geopark under utveckling. Även om målet med geoparken är att skapa intressanta geologiska besöksmål finns det redan nu många spännande platser att besöka för att uppleva geologin i området.

Vad är en geopark?

En geopark är ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, där den lokala geologin fungerar som en röd tråd i utbudet av platser att besöka. En geopark ska även inkludera arbete med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.

Källa: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)