NätverkBiking Dalarna

Biking Dalarna är ett samarbete mellan cykeldestinationer i Dalarna. Målsättningen är att erbjuda en högkvalitativ cykelupplevelse genom gemensamma ledmarkeringar, gemensam gradering av lederna samt att det garanteras bra kringservice, mat och boende vid cykelområdena. I dagsläget finns ett 20-tal cykelområden i Dalarna och fler områden och leder är under utveckling.

bikingdalarna.se

Kontaktperson: Andreas Hermansson, andreas.hermansson@visitdalarna.se

Skating Dalarna

Skating Dalarna är ett nätverk mellan destinationer som plogar banor för långfärdsskridsko på naturis. Syftet är att kvalitetssäkra och synliggöra Dalarnas skridskoerbjudande så att ännu fler kan njuta av långfärdsskridsko på våra sjöisar. Skating Dalarna gör Dalarnas skridskoupplevelser mer tillgängliga och överskådliga genom sin temasite med b la ban-beskrivningar, information om issäkerhet och samlade israpporter. Som besökare kan man även se fram emot tydlig skyltning och ett utbud av kringservice.

skatingdalarna.se

Kontaktperson: Andreas Hermansson, andreas.hermansson@visitdalarna.se

Taste of Dalarna

Taste of Dalarna som uttryck föddes i samband med Skid-VM 2015, då man ville ge gästerna möjlighet att prova lokal mat och dryck. Under hösten 2016 och våren 2017 påbörjade Visit Dalarna ett arbete där vi bjöd in restauranger, caféer, gårdsbutiker och matevenemang till dialog kring hur vi tillsammans ska kunna fylla och dra nytta av varumärket Taste of Dalarna.

Arbetet görs idag i samverkan mellan Visit Dalarna och företag inom gårdsbutiker, restauranger, caféer, hantverksbryggerier samt mat- och dryckesproducenter. Ambitionen är att tillsammans forma Taste of Dalarna till ett långsiktigt attraktivt varumärke och arbetssätt, där vi lyfter fram kvalitetssäkrade mat- och dryckesupplevelser till Dalarnas besökare.

tasteofdalarna.se

Kontaktperson: Pia Rydberg-Wallner, pia.rydberg-wallner@visitdalarna.se

Kulturresan i Dalarna

Kulturresan Dalarna är ett nätverk av nio kulturhistoriska besöksmål i Dalarna och ett produktutvecklingsområde inom Visit Dalarna AB.

Under hösten 2017 påbörjade Visit Dalarna ett arbete där vi bjudit in ett urval av kulturhistoriska besöksmål i Dalarna. Ambitionen är att skapa en positionering inom temat ”kultur och livsstil” samt bygga kännedom om dessa unika kulturmiljöer, befästa platsernas unicitet och belysa värdet av en kulturupplevelse som är autentisk och äkta.

Detta initiativ mynnade ut i ett nätverk med namnet ”Kulturresan”. Tillsammans arbetar vi för att nå vårt gemensamma mål att öka antal besökare till besöksmålen och till Dalarna, samt att öka omsättningen till respektive besöksmål. Tillsammans jobbar vi för att ta fram gemensamma erbjudanden och produkter, arbetar för en kvalitetssäkring av utbudet gentemot besökaren och bygger en gemensam berättelse om kulturhistoriska platser i Dalarna.

Arbetet görs idag i samverkan mellan Visit Dalarna och de nio kulturhistoriska besöksmålen Verket & Avesta Art, Falu Gruva, Carl Larsson-gården, Dalarnas Museum, Ornässtugan, Hildasholm, Nils Olsson Dalahästar, Zornmuseet och Porfyr- & Hagströmmuseet.

Kontaktperson: Elin Alsiok, elin.alsiok@visitdalarna.se

Forum för markanvändning inom naturturism i Dalarna

Dalarnas fjäll, skogar, mark och vatten är en viktig resurs för naturturism. Nationellt och i Dalarna är naturturism en växande bransch som kan skapa jobb även utanför etablerade turistorter. De flesta företag inom naturturism har inget eller litet eget markinnehav. Detta innebär att verksamheten ofta förläggs till annan mark.

Därför behövs en samverkan mellan företag inom naturturism, turism-organisationer, kommuner, myndigheter och markägare för att bidra till utveckling av natur som resurs för kommersiell verksamhet inom naturturism. En samverkan baserad på respekt för allemansrätt, ägande- och brukanderätt.
Kontaktperson: Lotta Magnusson, Chef Strategisk utveckling, lotta.magnusson@visitdalarna.se

Kultur i Dalarna
Kontaktperson: Elin Alsiok, elin.alsiok@visitdalarna.se

Vandring i Dalarna
Kontaktperson: Johan Engström, johan.engstrom@visitdalarna.se

Leisure cykling i Dalarna
Kontaktperson: Johan Engström, johan.engstrom@visitdalarna.se