Kurbits


Kurbits affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom besöksnäringen.


Kurbits hjälper företagare att öka sina möjligheter till tillväxt samtidigt som förutsättningar skapas till nya affärer och samarbeten. Deltagarna får på ett enkelt och handgripligt sätt de kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla sin verksamhet till att bli mer eftertraktad av kunderna. Det unika med Kurbits är att hela innehållet, oavsett program är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen och att processledarna är personer med bred erfarenhet från besöksnäringen och utbildade i Kurbitsmetodiken och pedagogiken.

Utöver Kurbits Affärsutveckling finns det även fördjupningar så­som Kurbits Export, Kurbits Design och Kurbits Finansiering. Kurbits Start vänder sig till företagare som är i uppstartsfas.
kurbits.org 

Aktuella program hösten 2018

Kurbits Affärsutveckling

Kurbits Design

Läs mer om alla Kurbits program här.