Kurbits logo.

Kurbits


Kurbits är ett internationellt utvecklingsprogram skräddarsytt för besöksnäringen. Över 730 företag i Sverige, Norge och Schweiz har genomgått Kurbits för att bli vassare på att göra affärer.


Kurbits hjälper dig som företagare att öka dina möjligheter till tillväxt samtidigt som förutsättningar skapas till nya affärer och samarbeten. Deltagarna får på ett enkelt och handgripligt sätt de kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla sin verksamhet till att bli mer eftertraktad av kunderna. Det unika med Kurbits är att hela innehållet, oavsett program är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen och att processledarna och workshopledarna är personer med bred erfarenhet från besöksnäringen och utbildade i Kurbitsmetodiken.

Utöver Kurbits Affärsutveckling finns det även fördjupningar såsom Kurbits Export, Kurbits Design och Kurbits Finansiering. Kurbits Start vänder sig till företagare som är i uppstartsfas.

Med anledning av coronapandemin och tack vare finansiellt stöd från Region Dalarna erbjuder vi även ett kostnadsfritt program för omställning till företagare inom besöksnäringen samt de kulturella och kreativa näringarna i Dalarna. Det är ett effektivt program för att snabbt ställa om sin verksamhet och sina erbjudanden men också för att nå långsiktig lönsamhet.

Läs mer om de olika programmen på kurbits.org