Kontaktpersoner


Jonas Rosén, VD
010-600 29 01
[email protected]

Lotta Magnusson, Chef Strategisk utveckling
010-600 29 26
[email protected]

Elisabet Asp-Christiansson, Chef Affärsutveckling
010-600 29 25
[email protected]                          

Helena Ahlgren, Chef Marknad & Kommunikation
010-600 29 09
[email protected]

Kontaktinformation för samtliga anställda på Visit Dalarna AB finner du här