Kyrkbåtsrodd i Rättvik.

Affärsutveckling


Kompetensförsörjning omfattar en rad viktiga insatser, från att kunna attrahera och rekrytera rätt kompetens, till att höja kompetensen hos besöksnäringen inom allt från kvalitetssäkring och affärsutveckling till produktutveckling och exportmognad.


Det omfattar också att påverka utbildare och branschorganisationer för att skapa utbildningar inom bristyrken som är viktiga för besöksnäringen. Vi behöver ha ett nära samarbete med utbildningsarrangörer, som t ex högskolan och BNC, för att säkerställa relevanta utbildningar till att initiera forskningsområden och att resultaten från dessa kommer näringen till godo. Vårt nära samarbete med högskolan borgar även för att vi kan få tillgång till projektarbeten och kompetens inom viktiga områden.