Kanaler


visitdalarna.se
Vår viktigaste försäljningskanal där vi har ett tydligt mål att öka vår gemensamma online-försäljning genom ständig kvalitetsförbättring, uppdatering och utveckling. All vår kommunikation styrs i första hand till webbplatsen. Vi jobbar med att lyfta paketerade produkter utifrån våra teman. Webbplatsen visitdalarna.se finns på sex olika språk.  

E-handelssystem
Vi arbetar med BookVisit, en av marknadens snabbast växande e-handelssystem för boendeanläggningar. På ett och samma ställe hanterar du både online-bokningen på din egen webbsida och hanteringen av externa säljkanaler som visitdalarna.se, booking.com, hotels.com, tripadvisor, google m fl. Vi har även andra lösningar för dig som förmedlar aktiviteter och biljetter. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Digitala kanaler
Som en del av kampanjteman används digital annonsering i form av banners för att synliggöra och nå ut med budskapet på relevanta platser mot prioriterade målgrupper.

 • Sociala medier
  Sociala medier är kanske den påtagligaste delen av den digitala transformation som kommer sätta stora avtryck i vårt sätt att arbeta och att nå framgång. De är verktyg för att skapa relation med kunder, leverantörer, arrangörer samt verksamma i besöksnäringen och beslutsfattare. Vi använder sociala medier för att öka försäljningen av destinationen Dalarna, ge inspiration och skapa kännedom om vårt varumärke samt driva PR/opinionsfrågor för en positiv utveckling av besöksnäringen. De kanaler vi fokuserar på idag är Facebook och Instagram.
   
 • Adwords
  Så kallade Adwords, eller sökordsannonsering, ingår i mediamixen för våra olika tema-kampanjer i syfte att driva trafik till web för mera information och bokning.
   
 • Samarbete med influencers
  I dagens fragmenterade medialandskap behöver vi nå olika målgrupper med relevanta budskap i de kanaler där de befinner sig. Som en del i mediamixen används därför influencersamarbeten som ett sätt att nå ut med budskap på ett trovärdigt sätt. Influencers fungerar som ambassadörer och samarbetspartners och väljs ut noggrant för att passa för en specifik kampanj, aktivering eller tema.

Trycksaker
Trycksaker är fortsatt ett viktigt komplement till den digitala kommunikationen både för inspiration, information och försäljning. Under 2019 arbetar vi bl a med Inspirationsmagasin, Tema-magasin, Lokalkartor, Dalakarta samt på vissa orter på-plats-information.

Printannonsering
Ingår i vissa kampanjer beroende på syfte, målgrupp och tema.

PR
Vi förser journalister hög service i form av relevanta nyheter. Vi använder oss av press-tjänsten My Newsdesk där vi kan publicera nyheter och intressanta händelser 

Vi tar även hand om förfrågningar från journalister som vill skriva om Dalarna. Ibland vill de ha tips och idéer om rundturer de kan göra med speciell inriktning. Vi koordinerar och förmedlar kontakter för att ge journalisterna en så bra bild som möjligt. Den service vi ger resulterar ofta i artiklar i magasin, på internet och i tidningar.

Nyhetsbrev
Vi sänder ut nyhetsbrev med säsongs- och målgruppsanpassade erbjudanden minst sex gånger per år till kunder som tidigare bokat hos oss. Varannan vecka sänder vi dessutom ut nyhetsbrev med tips på evenemang som vi säljer biljetter till.

Tourist Information
Turistinformationernas funktion är att i varje kommun representera Visit Dalarna och marknadsföra hela regionen för besökaren. Utifrån de olika förutsättningarna respektive lokal erbjuder, exponeras material och information från både lokala och regionala aktörer. Vidare utgör turistbyråerna självklara kontaktytor genom att vara vägen in för aktörer. De blir noder och samlingsplatser för den lokala samordningen av turistiskt utbud. Personalen arbetar proaktivt med att locka besökare att stanna lite längre, spendera lite mer och bli ambassadörer för Dalarna. De arbetar parallellt med lokala aktörer för att kvalitetssäkra information på web och i tryck och även intressera fler till att bli bokningsbara via våra försäljningskanaler.