Internationellt


Merparten av vårt internationella arbete sker i samarbete med Visit Sweden. De länder vi har prioriterat har processats fram genom bl a ett masterplanarbete.


Internationellt Prioriterade marknader → Norge (vår-sommar och höstsäsong) → Danmark (vintersäsong) → Nederländerna (året runt) → Tyskland (vår-, sommar- och höstsäsong).

Vår samverkan med Visit Sweden ser olika ut för de olika marknaderna.

B2B Tyskland och Nederländerna
Dalarna har tillsammans med andra svenska regioner ett partnerskap med Visit Sweden för att bearbeta utländska researrangörer/turoperatörer.  Tyskspråkiga marknader som bearbetas är Tyskland och Schweiz och holländskspråkiga marknader är Nederländerna och flamländska Belgien. Samarbetet syftar till att öka antalet exportmogna dala-produkter hos turoperatörerna och därigenom öka deltagande företags omsättning.  En utländsk besökare söker ofta en helhetsupplevelse för sin semester vilken kan vara svår eller ta mycket tid i anspråk att själv paketera. Därför finns behov av paketerade resor/upplevelser. I vårt B2B samarbetar vi med turoperatörer som kan paketera Sveriges/ Dalarnas produkter i för målgruppen attraktiva paket. I Dalarna kan vi erbjuda exportmogna aktörer deltagande i en digital produktmanual för alla Visit Swedens prioriterade marknader. 

Kontakta Tatjana Summermatter, tatjana.summermatter@visitdalarna.se för mer information.

PR, Nederländerna, Norge, Tyskland
På dessa marknader har vi avtal kopplat till PR. Vi deltar bland annat i Visit Swedens pressnyhetsbrev, pressevents och sociala medier, de förmedlar tips och kontakter på förfrågan från olika medier och vi arrangerar press-resor. Under åren har flera medier (print, online, TV, bloggar) deltagit i press-resor från flera olika länder.

Trycksaker

Engelsk, holländsk respektive tysk broschyr.
En året-runt broschyr som vänder sig till den globala resenären. Innehållet bygger på våra fyra teman och är anpassat efter våra utvalda internationella marknaders kännedom, intressen och drivkrafter. 

Broschyrerna distribueras på utländska mässor och säljevent, används av researrangörer, vid pressevent samt på våra Tourist Center och InfoPoints. Finns även som online-magasin via Visit Swedens broschyrbeställning.

Dalakartor
Dalakartor finns på flera olika språk och distribueras främst via Tourist Center och InfoPoints. Språk: svenska, engelska, tyska, holländska.

Mässor och säljevent
På mässorna i Tyskland och Nederländerna möts branschen och knyter kontakter. Är ett utmärkt tillfälle att få en överblick över konkurrensen, lära sig om de senaste trenderna och förstå dessa marknader och vad som attraherar turisterna. Under publik-dagarna får vi möjlighet att möta presumtiva besökare. 

Tyskland
Världens största resemässa ITB i Berlin. 

Nederländerna
Vakantiebeurs i Utrecht
Fiets en Wandelbeurs, Cykel och vandringsmässa i Utrecht och i Gent. 

Swedish Workshop
Swedish Workshop arrangeras av Visit Sweden, ett event där internationella researrangörer får möta svenska turistföretag i affärsförhandlingar.

Målgrupper
Den globala resenären Visit Sweden har genom noggrann analys av flera geografiska marknader identifierat en köpstark målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. De kallar målgruppen för ”Den globala resenären”, en globalt medveten målgrupp med resvana. Ständigt på jakt efter nya resmål och upplevelser har de goda förutsättningar att attraheras av Sverige. De gör fler utlandsresor än genomsnittet, har högre inkomst, högre utbildning och högre internetmognad samt bor oftare i storstad jämfört med dem som inte är globala resenärer.

Drivkrafter
För att kommunicera än mer träffsäkert med Den globala resenären, är målgruppen nedbruten i tre segment som alla har olika drivkrafter för att resa på semester till Sverige:

→ Nyfikna upptäckare → Aktiva naturälskare → Vardagssmitande livsnjutare

Varför drivkrafter Visit Sweden har genomfört omfattande omvärldsstudier och intervjuundersökningar med resenärer i flera länder för att identifiera olika grupper av potentiella besökare till Sverige.  Kunskapen har lett till en vidareutveckling av tidigare segmentering, där de potentiella resenärerna ofta delades in efter demografi, marknad eller reslängd. Det som nu bestämmer vilket segment en resenär tillhör är anledningen, eller deras drivkraft, för att besöka Sverige. Därför kallas segmenten för just drivkraftssegment. Segment som identifierats med hjälp av drivkrafter går tvärs över nationsgränser och demografi som ålder och familjesituation. Studier visar också att individer i allt mindre utsträckning beter sig som “sin ålder” eller familjesituation. Istället är det intressen, värderingar och drivkrafter som avgör vilka beslut som fattas och vilken typ av semester som bokas.  Den drivkraft en person har för att besöka Sverige säger också mycket om vad de vill göra och uppleva. Segmentering efter drivkrafter gör det därför möjligt att ta fram kommunikation som tar hänsyn till att besökare reser till Sverige av helt olika skäl och att de vill uppleva olika saker. Eller ibland samma saker men på helt olika sätt. Storleken på de olika segmenten varierar från land till land.

Läs mer om målgruppen i Visit Swedens målgruppsguide