Hållbar produktutveckling


Hållbarhet för besöksnäringen är en överlevnadsfråga. Ur marknadsperspektivet är det en nödvändighet – regioner, destinationer och företag som inte upplevs som ansvarstagande i ett hållbarhetsperspektiv väljs bort av konsumenterna.

För vår egen skull handlar det om att Dalarnas upplevelseproduktion inte tär på de resurser vi har i termer av miljö och kulturhistoria. Att de är långsiktigt lönsamma och att besöksnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling i hela Dalarna.

Vi på Visit Dalarna arbetar med olika processer inom hållbar produktutveckling kopplat till olika produktområden, bl a inom vandring.


Outdoor Dalarna
Visit Dalarna bjöd den 11 juni, 2019 in till en träff på temat Produktutveckling inom Outdoor. Dagen lockade ca 50 aktörer från näringen att delta och mötet hölls på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik. Träffen riktade sig i första hand till aktivitetsföretag och logianläggningar, alla entreprenörer med koppling till outdoor eller intresse för produktutveckling inom friluftsaktiviteter var välkomna.

Förmiddag - Omvärld, målgrupp och nuläge
Lotta Magnusson presenterade trender kring outdoor som reseanledning samt aktuella studier kring naturturism. Elisabet Asp Christiansson informerade om det internationella arbetet med researrangörer och press, samt hur arbetet med produktutveckling hänger ihop med Dalarnas strategi 2030. Visit Dalarnas affärsutvecklare gav en statusuppdatering av nuläget vad gäller ledutveckling och kvalitetssäkring inom följande områden: Biking Dalarna, Leisure Cykling, Vandringslyftet och Skating Dalarna.

Eftermiddag – Workshop 
Workshop med vägledning av Mona Bergner från Graffman. Här jobbade vi tillsammans kring frågor som:
Hur kan vi i Dalarna dra nytta av vandring och cykling som reseanledningar? Vilken typ av boende och kringservice behövs för att Dalarna ska vara konkurrenskraftigt för den här målgruppen?

Dagen avslutades med ett erbjudande och en nyhet; Produktlabb Outdoor. Det innebär en möjlighet att utveckla sina upplevelser tillsammans med andra företag och processledaren Barbro Trum. Barbro berättade om Produktlabb Outdoor och bjöd in till startdatum för höstens grupper.