Appen way 2 go digitalisering

Appen Way2Go – digitalisering


Förmågan att snabbt kunna anpassa sin verksamhet till nya digitala plattformar blir allt viktigare inom besöksnäringen, och kunskap om resenärers drivkrafter och beteenden blir en tydlig konkurrensfördel, både nationellt och internationellt. Produkter och upplevelser behöver finnas tillgängliga och presenteras där resenären befinner sig, både i breda och i mer nischade digitala kanaler.

Appen Way2Go är ett verktyg som hjälper besöksnäringsföretag att analysera sin digitala status. Man gör en nulägesanalys av verksamhetens digitala mognad genom en kartläggning av exempelvis bokningsplattformar, betalningsfunktioner och sociala medier. Utifrån nuläget skapas automatiskt en prioriteringslista för hur företaget kan effektivisera sitt arbete och nå nya kunder genom digital utveckling. Som komplement till nulägesanalysen erbjuds ett antal digitala kunskapsseminarier där det ges handfasta tips och utbildning i hur man kommer igång med och förvaltar olika digitala plattformar och sociala kanaler. Både appen och seminarier är kostnadsfria.

Way2Go kommer inom kort även att uppdateras med nulägesanalyser för Hållbarhet, Internationalisering och Värdskap. Plattformen har utvecklats inom ramen för ett av Visit Dalarnas utvecklingsprojekt med finansiering av Tillväxtverket och Region Dalarna. Företaget som utvecklat appen är Tension Graphics. Appen finns att ladda ner där appar finns och kunskapsseminarierna finns på Visit Dalarnas corporate-sida.

Här kan du ladda ner appen:

 
 

Kunskapsseminarier

På Visit Dalarnas seminarieplattform delar vi med oss av vår kunskap inom digitalisering – digitala tjänster och verktyg samt marknadsinsikter – som kan vara till nytta för dig i din fortsatta affärsutveckling.