Person som fotograferar öppen eld med mobiltelefon.

Digitalisering i besöksnäringen


Förmågan att snabbt kunna anpassa sin verksamhet till nya digitala plattformar blir allt viktigare inom besöksnäringen, och kunskap om resenärers drivkrafter och beteenden blir en tydlig konkurrensfördel, både nationellt och internationellt. Produkter och upplevelser behöver finnas tillgängliga och presenteras där resenären befinner sig, både i breda och i mer nischade digitala kanaler.Visit Dalarna erbjuder kostnadsfria verktyg och kunskapsseminarier inom digitalisering för besöksnäringen.

Verktyg för analys

Appen Way2Go är ett verktyg som hjälper besöksnäringsföretag att analysera sin digitala status. Man gör en nulägesanalys av verksamhetens digitala mognad genom en kartläggning av exempelvis bokningsplattformar, betalningsfunktioner och närvaro i sociala medier. Utifrån nuläget skapas automatiskt en prioriteringslista för hur företaget kan effektivisera sitt arbete och nå nya kunder genom digital utveckling.

Här kan du ladda ner appen:

Appstorehttp://bit.ly/way2go-appstore
GooglePlayhttp://bit.ly/way2go-googleplay

 

Vyer från appen Way2Go.
Appen Way2Go hjälper dig att analysera ditt företags digitala status.

 

Digitala kunskapsseminarier

Som komplement till nulägesanalysen, eller för dig som redan vet vad du behöver arbeta med, erbjuds ett antal digitala kunskapsseminarier där det ges handfasta tips och utbildning i hur man kommer igång med och förvaltar olika digitala plattformar och sociala kanaler.

I dagsläget finns kunskapsseminarier på olika nivåer för Tripadvisor, Google My Business och Facebook. Seminarierna är uppdelade i flera kortare pass på 2–15 minuter. Du kan närsomhelst gå tillbaka och se dem igen. Seminarierna är kostnadsfria men för att få tillgång till dem behöver du skapa ett användarkonto.

Ta mig till seminarierna 

 

---

Way2Go kommer inom kort även att uppdateras med nulägesanalyser för Hållbarhet, Internationalisering och Värdskap. Way2Go har utvecklats inom ramen för ett av Visit Dalarnas utvecklingsprojekt med finansiering av Tillväxtverket och Region Dalarna. Företaget som utvecklat appen är Tension Graphics.