Destinationsutveckling


Syftet med vår verksamhet är att säkerställa hur och vad vi skall göra för våra kunder och intressenter och hur vi skall driva den processen.


Den övergripande destinationsutvecklingen driver vi i klusterform enligt nedanstående modell med besöksnäringen i mitten och Visit Dalarna som tydlig klustermotor.
 

Klustermodell.

 

Vill du starta eller utveckla ett företag i Dalarna?

Region Dalarna har samlat information och kontaktuppgifter till flera olika aktörer i länet som kan ge råd och stöd. Läs mer på deras hemsida.

Det finns även mycket bra information, tips och guider på verksamt.se/dalarna kring hur du går till väga för att starta och driva företag.