Destinationsutveckling


Syftet med vår verksamhet är att säkerställa hur och vad vi skall göra för våra kunder och intressenter och hur vi skall driva den processen.


Den övergripande destinationsutvecklingen driver vi i klusterform enligt nedanstående modell med besöksnäringen i mitten och Visit Dalarna som tydlig klustermotor.
 

Klustermodell.