Dalastudion


Under vinjetten Dalastudion anordnar Visit Dalarna olika digitala aktiviteter, så som livesändningar, webinarium och utbildningar. Här delar såväl Visit Dalarna som inbjudna gäster med sig av inspiration, information, omvärldsanalyser och trendspaningar. För delade erfarenheter och kunskaper ger nya, viktiga lärdomar för framtiden.

– Med Dalastudion lyfter vi aktuella ämnen och ser på goda exempel, vilket vi tror är en viktig nyckel till att långsiktigt bygga en hållbar besöksnäring. Framför allt ser vi att Dalastudion som arena kan hjälpa oss svara upp mot flera viktiga parametrar för en framgångsrik besöksnäring. För det första vikten av att vara snabbfotade, fånga det aktuella och anpassa sig till ständigt nya förutsättningar. För det andra vikten av att samarbeta och lära av varandra, för vi är starkare tillsammans. För det tredje den digitala formen, där vi kan nå ut till företagare över hela Dalarna på ett tidseffektivt sätt. Dalastudion är helt enkelt alla tre aspekter i ett smidigt och lättillgängligt format, säger Niclas Johansson, projektledare på Visit Dalarna.

Sedan premiären i maj 2021 har Dalastudion bland annat handlat om:

  • Lärdomar från dalafjällen i pandemitider
  • Möten på dalavis
  • Laddstolpar
  • Kulturen som kraftkälla i besöksnäringen

Här nedanför kan du ta del av alla sändningar i efterhand.

Frågor?

Kontakta moderator och projektledare Niclas Johansson
niclas.johansson@visitdalarna.se / 070-6521768