Vy över sjö med solnedgång.

Hjälp till besöksnäringen och KKN i Dalarna

- Gällande Covid-19


Världen är i ett läge som många hävdar är resebranschens största kris genom tiderna. Aldrig tidigare har resemönster förändrats så snabbt och under så lång tid. Köpkraften har på många ställen gått från högsäsong till noll i inkomst på några dagar. De fasta kostnaderna kvarstår, men samtliga intäkter uteblir. Att i det läget hitta vägar, nya sätt att se på kunder och metoder och modeller för att ställa om kan vara en fråga om överlevnad för företaget.

Visit Dalarna har sökt och fått projektmedel för att ta fram ett ”smörgåsbord” av olika typer av insatser inom företagsrådgivning och omställning för små- och medelstora företag.

Det innebär att Visit Dalarna anlitar konsulter för att genomföra de olika insatserna och erbjuder företagen inom besöksnäringen samt den kulturella och kreativa näringen (KKN) att delta i de insatser som de känner behov av.

Just nu har företag möjlighet att kostnadsfritt få:

  • Företagsstöd inom ekonomisk krisplan, likviditetsbudget, omförhandling av affärskontrakt, kontrollbalansräkning, scenarioplaner, arbetsrätt och chefsstöd.
  • Omställning i form av Kurbits omställning.

 

Vill du veta mer – kontakta
Niclas Johansson
010 600 29 32
niclas.johansson@visitdalarna.se