Besöksnäringscollege


Besöksnäringscollege är en utbildnings­samordnare som bedriver utbildning för besöksnäringen i Dalarna.


Samtliga kurser är specialdesignade och fram­tagna för att passa just besöksnäring­ens behov. Kurserna är indelade i tre nivåer beroende på förkunskaper och grundfärdigheter: orienteringskurs, fördjupningskurs och spetskompetens.

Besöksnäringscollege Dalarna Ekonomisk förening har ett regionalt perspektiv och är en gemensam resurs för företag i besöksnäringen och utbildningsanordnare som bedriver utbildning med inriktning mot besöksnäringen. Syftet är att samverka och arbeta gemensamt mot samma mål att vara en samlad stark kraft för kompetensutveckling för besöksnäringen i regionen.
bncollege.se