Aktiviteter 2019


Visit Dalarnas planerade aktiviteter för 2019.


De utåtriktade aktiviteternas mål och syfte är att profilera Dalarna. Andra aktiviteters mål och syfte kan bl a vara kompetenshöjande, främja produktut­veckling, skapa nätverk och nya samarbeten. De aktiviteter som genomförs skall bidra till en positiv bild, tillväxt inom besöksnäringen och bidra till ökad försäljning i vårt område.

Vårt uppdrag är att attrahera fler besökare till Dalarna och öka vår marknadsandel av svensk turismomsättning. Ge­nom att samordna aktörer, åstadkommer vi förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig och hållbar besöksnä­ring. Våra gemensamma resurser i form av tid och pengar är begränsade och vi måste göra prioriteringar. Detta innebär att våga välja och även välja bort såväl marknader som målgrupper.

Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2019