Affärsdrivet nätverk


För att framgångsrikt utveckla en destination, få fram nya koncept och bra produkter krävs samverkan och samarbete mellan olika lokala aktörer.


Affärsdrivet nätverk är en metod för att utveckla fler konkurrenskraftiga nya produkter och upplevelser. Via processen leds företagen genom arbetet med att hitta en gemensam vision och målbild, skapa nya målgruppsanpassade koncept och passande produkter. Affärsdrivet nätverk är en del i vårt Internationella projekt.

För mer information kontakta:
lotta.magnusson@visitdalarna.se
tatjana.summermatter@visitdalarna.se