Cookies

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies (eller kakor) är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webb­server och sparas på din webb­läsare eller enhet.

På visitdalarna.se använder vi följande cookies:


1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webb­läsare eller enhet).
2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webb­platsen du besöker).
4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje­parts webb­plats. Hos oss används de i första hand för analyser och annon­sering, genom till exempel Google Analytics och Facebook.
5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar infor­mation i din webb­läsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för över­gripande analytisk infor­mation avseende din använd­ning av våra tjänster och för att spara funktionella inställ­ningar så som språk och andra upp­gifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknads­föring till dig.

Kan jag själv styra använd­ningen av cookies?

Ja, din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställ­ningarna för använd­ningen och omfatt­ningen av cookies. Gå till inställ­ningarna för din webb­läsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställ­ningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera första­parts­cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webb­läsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och tele­styrelsens webb­plats.