Enåns flyter fram i barrskog.

Centrumleden 15 km

Leden går genom Enåns dalgång med dess rika flora och fauna. Enåns utlopp i Orsasjön och strandängarna vid Lindänget hyser ett mycket rikt fågelliv och är en av Dalarnas mest betydelsefulla rastplatser för flyttfåglar. Leden bjuder på vackra vyer längs med Orsasjönsstrand.

Boka

Beskrivning

Längd: 15 km

Svårighetsgrad: Terrängen är medel kuperad.

Beskrivning: Leden startar vid Småbåtshamnen eller vid Orsa hembygdsgård på höger sida av E45 söder om centrum.

Enån: Flora, fauna, geologi och kulturminnen bidrar till Enåns värde för rekreation och friluftsliv. I den djupa ravinen har förutsättningar skapats för en frodig och rik växtlighet med många sällsynta arter såsom skuggviol, trådfräken och bombmurkla. På flera ställen i ravinen bryter kallkällor fram. I kärren kring källorna kan man hitta sällsyntheter som finbräken och dvärghäxort. I det friska klara vattnet letar sig fortfarande en och annan öring upp från Orsasjön.

Fakta

  • Sommar
  • Hiking Dalarna

Vägbeskrivning

Leden startar vid Dalagatan 1 i Orsa centum eller vid Orsa hembygdsgård på höger sida av E45 söder om centrum.