En stor informationstavla med karta och information om leden.

Bysjörundan - cykelled 13 km

Bysjörundan är en vandringsled som ligger i Kvarnsveden, 4 km norr om Borlänge centrum. Leden är drygt 11 km och cykelleden 2 km längre. Längs vägen finns fornlämningar, äldre bebyggelse, industrihistoria och modern industriverksamhet.

Boka

Beskrivning

Här ses långhåriga kor av typen Highland cattle beta och vid Äxuln finns en gravhög från järnåldern, Kungshögen. Vid vassjön finns ett nybyggt handikappanpassat fågeltorn. Vid Sjöberget finns en fin utkiksplats med vindskydd och grillplats, där du kan se ut över Bysjön och skogarna omkring. Längs leden finns 17 informationstavlor som kan erbjuda mer än motion för den som är nyfiken och även 4 iordningsställda rastplatser.

Bysjörundan startar vid Sjöbergskasernerna, som ligger nära Kvarnsvedens pappersbruk och mitt emot Kvarnsvedens skola. Härifrån kan du följa de uppsatta röda stolpar som bär ett X-liknande vitt tecken, vilket är ett bomärke från Övermora by från 1700-talets början. Stolparna visar dig vägen via Bysjökasernerna, Lisselholen, Sör Amsberg, Plantskolan, Vassjön, Häggenäsudden, Bysjön och Sjöberget.

Om du väljer att cykla åker du över Övermora istället för Sjöberget och vill du därefter avsluta med en promenad i Sjöberget tillkommer 2 km till Bysjörundans 11 km. Den första informationstavlan berättar om Bysjörundan och pappersbruket. Vid Bysjökasernerna kan du lära om befintlig bebyggelse och numera nedlagd industriell verksamhet. På Lisselholen finns gravar från vikingatiden och rester av en ugn för järnframställning och både Sör Amsberg och Övermora är byar med anor från medeltiden.

Norr om Sör Amsberg finns Stora Skogs plantskola och Vassjön där skotska långhåriga kor betar och håller området öppet för ett rikt fågelliv. Intill sjön finns Dalarnas största gravhög och en bit därifrån, längst ut på Häggenäsuddens marker, trivs speciella växt- och djurarter. Vid Bysjön fanns förr både sågverk, järnvägstrafik och timmerflottning och nu ges du möjligheten att lära mer om områdets industrihistoria. Som avslutning kan du njuta av den gammelskog som finns kvar intill Sjöbergskasernerna och lära om modernt skogsbruk.

Bra att veta

  • Leisure Cycling