Buskoviusstenen med skog runtom och lite grus på marken

Buskoviusstenen

Här talade enligt sägnen prästen Daniel Buskovius till sitt manskap vid tåget mot Särna som intogs 1 mars 1644. Till minne restes stenen 1925.

Boka

Beskrivning

Längs vägen mellan Älvdalen och Särna passerar man strax söder om Bunkris en sten på vänster sida. Stenen är uppsatt till minne av den präst i Älvdalen, Daniel Buskovius, som under danska kriget 1644 ledde ett bondetåg i avsikt att inta Särna och förena Särna med Sverige. Inte en blodsdroppe spilldes. Särna och Idre har sedan dess tillhört Sverige.