Den röda stugan som Buffils Anna minnestuga.

Buffils Annas Minnesstuga

  • Prisinformation: Fri entré
  • Hemsida: www.hembygd.se/siljansnas
  • Besöksadress: Buffils Annas väg 32, 793 60 Siljansnäs
  • Öppettider: Maj-september dagligen.

Buffils Anna började med sin kända verksamhet pingsten 1925. Detta är hennes första kaffestuga på dess ursprungliga plats som Siljansnäs Hembygdsförening låtit restaurera för att bevara minnet av Buffils Anna Ersdotters pionjära livsverk på Björkberget.

Boka

Beskrivning

Senare, speciellt i början av utbyggnadsstadiet, har stugan använts som komplement till den nya anläggningen. Länge var stugan Buffils Annas sommarbostad. En tid fungerade den också som munkkokeri. Hennes nybakade munkar var ett måste för kaffegästerna så avsättningen var stor. Begreppet Buffils Anna blev redan under hennes livstid synonymt med Björkberget. Alla hennes vinster investerade hon i utbyggnader. Även sitt barndomshem flyttade hon hit.

Stugan, liksom åkern nedanför, ligger idag inom Siljansnäs Naturreservat.