Ett par skor med jeans på och en packad ryggsäck ligger på stenhäll.

Brovägen Kungsvägen - Vandringsled

Längd: ca 20 km och slutar vid sjön Avskaken i Malung, men man kan dock fortsätta ytterligare ca 15 km och kommer då fram till Klarälvsdalen i Värmland.

Boka

Beskrivning

Stigen börjar vid S.E. Jonssons fabrik i Jägra och går i västlig riktning upp mot Risberget. Utefter stigen finns flera intressanta minnesmärken. Bl. a Stegelholen, namnet syftar på att två soldater blev avrättade och steglade på denna plats. På en liten kulle i Medskogen bredvid stigen står ett vitt kors som påminner om denna händelse.
Längre fram finns "Jonas i skogen", en trägubbe huggen ur en stor och grov stam.
Namnet Brovägen har stigen fått genom att den långa sträckan går över myrar och sanka marker, varför det var nödvändigt att lägga "broar" över dessa myrmarker. Broarna är byggda av grova stockar, som kluvits mitt itu. Dessa kluvor har lagts två och två på trästockar eller syllar och fastpålats. Under årens lopp har broarna sjunkit ner i myren, långa sträckor ligger nu dessa under vatten. Namnet Kungsvägen fick stigen genom att kung Karl XI använde stigen när han färdades från Jägra och mot Värmland 15 juni 1686. Utefter stigen finns flera intressanta minnesmärken b.l.a kan nämnas Stegelholen. Namnet syftar på en tragisk händelse som ägt rum på platsen. Två soldater blev avrättade och steglade sedan de gripits efter när 1670 ha mördat en handelsman vid namn Edner Johansson. Längre fram träffar vi på "Jonas i skogen" en trägubbe huggen ur en stor och grov stam. I en tjärn utefter brovägen som kallas Silverbetseltjärn skall, enligt tradition, Karl XI häst ha druckit och då tappat sitt betsel. På en liten kulle i medskogen bredvid stigen står ett vitt kors som påminner om det tidigare omtalade mordet som just skedde på den platsen. Straffet skulle egentligen ha verkställts på samma plats, men ett svårt oväder hindrade avrättningspatrullen att komma så långt västerut från Jägra. Därför skedde avrättningen vid Stegelholen.

Fakta

  • Sommar