Brandrisk & eldningsförbud i Dalarna


Nu under sommaren är risken för bränder stor och det gäller att vara försiktig när man rör sig ute i skog och mark. Det kan råda eldningsförbud i Dalarna då det har varit torrt med höga temperaturer under perioder. Läs gärna mer på Länsstyrelsens och Räddningstjänstens Dala-Mitts hemsidor där de ständigt uppdaterar informationen om vad som gäller för varje kommun.