Gammelgården med byggnaderna runt gården.

Boda Gammelgård

Boda gammelgård består av ett tiotal byggnader, varav en mycket fin dansloge, och har cirka 1 500 föremål i samlingarna. I samband med evenemang finns en servering öppen.

Boka

Beskrivning

På Boda Gammelgård anordnas olika evenemang och kurser i till exempel dans och låtspel.

För information om program och artister se Bodabygdens hemsida.