CBIS 896096

Blånnesladu, Övre Gärdsjö

11 km N Rättvik, ett par hundra meter N om Ollas Olles Gård. En av Sveriges äldsta bevarade timmerbyggnader, numera byggnadsminnesförklarat.

Information

Timrades först som härbre 1293-94. Har därefter tjänstgjort i tjugo generationern i mer än 700 år, flyttats och återanvänts, slutligen som hölada.