Grusväg som går genom en allé.

Björnhyttan bruksområde

  • Telefon: 0240-31044
  • Besöksadress: Björnhyttan, 77290 Grängesberg

Björnhyttans bruksområde påbörjades 1654. Området är i dag i privat ägo och kan besökas på egen hand med hjälp av de informationsskyltar som finns på området.

Boka

Beskrivning

Björnhyttan ligger i ett lågland med Björnhytteån rinnande mitt i byn. I området finns mycket gammal lärk samt silvergran. Den största gården, Björnhyttans Herrgård omges av mycket lövträd som lönn och björk. Herrgården omges av ängsmark och spår av rivna torp och en ria finns i området. Stora områden har utfyllnad av slaggsten. Omgivande gårdar finns på Saxberget samt Gällsåsen vilka ingår som en del av byn.

Björnhyttans masugn eller Nya Rävåla masugn, anlades 1654 på kronans allmänning. Björnhytte masugn ägdes av två utsocknes köpmän och var därför en köpmanshytta. Hyttan såldes i början av 1800-talet till Färna Bruk i Västmanland. Grevesläkten von Hermansson ägde bruket i 100 år och varefter en bruksägare köpte egendomen. 1908 blev Domänverket ägare. Björnhyttans Herrgård är idag i privat ägo.