Cross country i Siljansnäs


I Siljansnäs finns fyra cross country-leder med varierande kupering och bitvis slående utsikt över Siljan.


Välj mellan att cykla 5 km, 8,5 km eller 11 km på stigar och skogsvägar, eller 8 km på lättcyklad grusväg (Hästskovägen). Denna grusade skogsväg går genom gammelskogen och kulturlandskapet längs Björkbergets höjdkurvor och är en bra start för familjer med mindre barn. Här och var längs vägen finns åskådare i form av betande kreatur.

Start och mål för samtliga slingor är Siljansnäs Skid- och löparklubbstuga, cirka 300 meter från kyrkan mitt i byn.

Grön Ikon för lättcyklad led. Hästskovägen, 8 km

Typ av cykel: Här fungerar det mesta, utom racer.
Underlag: Övervägande grusväg med asfalterade byvägar vid start och mål.
Karaktär: Lättcyklad grusväg genom skog, med glimtar av fin utsikt.
Beskrivning: Från startplatsen tar man sig genom Östra Björkens by på asfalterade småvägar, upp till Siljansnäs stugby. Därifrån in på Hästskovägen, där leden följer grusvägen motsols runt Björkberget. Till en början lång utförskörning, som senare övergår till lätt uppför ett par kilometer. Vägen leder fram till Västra Björken, och på asfalterade småvägar tar man sig genom den gamla vackra byn till centrala Siljansnäs och tillbaka till startplatsen.

Blå ikon för ganska lättcyklad led. Korta Björkberget, 8,5 km

Typ av cykel: MTB
Underlag: Mest stig, kortare sträckor grusväg
Karaktär: Lättcyklad, rolig och varierande led som mestadels går på singletrack.
Beskrivning: Börjar på elljusspåret. Därefter korsas vägen och ledens längsta uppförsbacke börjar. Slingrande stigar och bitvis gammal kärrväg leder så småningom till Hästskovägen och ett par hundra meter på grusväg. Därefter väntar lätt utförskörning på gammal kärrväg. Leden övergår till grusväg innan härlig singletrack åter väntar. Sista biten går på väg innan du svänger tillbaka in på elljusspåret och startplatsen.

Blå ikon för ganska lättcyklad led. Långa Björkberget, 11 km

Typ av cykel: MTB
Underlag: Mest stig, kortare sträckor grusväg
Karaktär: Lättcyklad, rolig och varierande led som mestadels går på singletrack.
Beskrivning: Leden har i stort samma sträckning som Korta Björkberget, men bjuder också på några extra kilometer med lite mer kuperad terräng på singletrack.

Röd ikon för medelsvår led. Hallberget, 5 km

Typ av cykel: MTB
Underlag: Stig
Karaktär: Varierande led med vissa tekniska partier, som mestadels går på singletrack.
Beskrivning: Leden börjar på gamla elljusspåret. Gammal skogsstig med en teknisk utförsbacke tar dig ner till myren, där leden fortsätter växelvis på spång. Därefter följer gamla fina stigar och kärrvägar, som bitvis är tekniskt krävande. Här efter följer ett brant parti upp till Hallbergets topp. Från toppen leder en smal singletrack tillbaka ner till startplatsen.