Cross Country i LimaGrön Ikon för lättcyklad led. EiLAB Slingan, 500 meter

Typ av cykel: Alla
Underlag: Stig, delvis grävd
Karaktär: Delvis grävd bana med docerade kurvor och lekhinder avsedd för de yngre cyklisterna.
Beskrivning: Slingan ligger i ett skogsområde direkt intill Ärobadet. Start och avslutning är därifrån.

OBS! Ny pumptrack planeras och byggnationer pågår i området. EiLab-slingan är stängd tills vidare.

Blå ikon för ganska lättcyklad led. Ärnäs, 7 km

Typ av cykel: MTB
Underlag: Grusväg och stig
Karaktär: Kortare variant av Hedenleden som går på lättåkta stigar och  
skogsvägar, inga långa backar.
Beskrivning: En lättåkt slinga som passar de flesta, vare sig du är nybörjare, åker med familjen, eller om benen är lite trötta. Går mest på skogsväg och stig och innehåller även en hel del singletracks. Endast mindre höjdskillnader förekommer. Efter starten vid Äråbadet går leden på stigar genom tallhed, på nybrutna stigar och etablerade traktorstigar. Vidare går leden på grusväg genom tätare skog och senare i öppnare kulturbygd. Leden viker sedan av uppför en brant grusslänt mot Forsänget. Detta är den finaste delen med utmärkt singletrack utmed åsryggar och genom öppen tallhed. Leden avslutas på grusväg med fina vyer mot Västerdalälven, Lima kyrka och Sälenfjällen och leden passerar även den gamla kraftstationen tid Ärån. Tidsåtgång c:a 30 min -1 timme.

Röd ikon för medelsvår led. Heden, Röd 13 km

Typ av cykel: MTB
Underlag: Grusväg, Stig, blöthål förekommer
Karaktär: Längre led med stor variation som går på en blandning av  
grusväg, traktorväg och stigar och har några riktigt fina singletrack  
partier som erbjuder lite mer utmanande åkning. Leden har ett par  
rejäla stigningar och fartfylld utförsåkning
Beskrivning: Längre led med stor variation som går på en blandning av grusväg, traktorväg och stigar och har dessutom några riktigt fina singletrack partier som erbjuder lite mer utmanande åkning. Leden har ett par rejäla stigningar och fartfylld utförsåkning. Efter starten vid Äråbadet går även denna led genom tallhed på både nybrutna och etablerade stigar. Efter en grusväg genom tätare skog följer man skoterleden uppåt i en tuff och stenig stigning i en dryg km. Efter det blir det ett parti med återhämtning på grusväg innan en rejäl grusbacke tar dig till starten av Lassar-svängen. Nu har du drygt 2 km av rolig och fartfylld utförsåkning med snabbare partier blandat med bäckfåror och blöthål. Därefter följer ett snabbt parti i kulturlandskap och genom skog innan leden viker av mot Forsänget. Detta parti börjar med en brant backe upp på åsen och följs av rolig körning på åsryggar och kortare branta backar. Leden avslutas på öppen tallhed på nygjord single track innan du är tillbaka på grusvägen mot starten vid Äråbadet. Tidsåtgång c:a 45 min – 1,5 timmar.

Röd ikon för medelsvår led. Simonssons Rör AB Leden, Röd 13 km

Typ av cykel: MTB
Underlag: Asfalterat, grusväg, singletrack
Karaktär: Kuperad bana.med stor andel stig/singletrack och en fantastisk utsikt över dalgången från Rostberget. Denna led passar bäst för den avancerade/rutinerade cyklisten. Leden avslutas vid Äråbadet.
Beskrivning: Start/Mål vid Äråbadet, början och även slutet är en transport på asfalt. Leden fortsätter med en lång klättring på både skogsväg och singletrack. Därefter följer en snabb singletrack utför! En kort sträcka grusväg innan klättringen upp på Rostberget tar vid. Väl uppe på toppen kan man njuta av den vackra utsikten mot dalgången och Bullberget. Därefter följer lång bitvis teknisk och fartfylld utförsåkning på en gammal fäbodstig.