Cross Country vid Kläppen


Är du mer av en cross countryåkare och tar hellre längre turer med lite lugnare tempo? I Kläppen finner du flertal leder som passar för hela familjen. Passa på att stanna vid någon av våra slogbodar som passar bra till fikapauser.


Grön Ikon för lättcyklad led. Älvslingan, 6,5 km

Typ av Cykel: MTB, cykelcross
Startplats: Kläppens Camping
Underlag: Grusväg, gräs och stig
Karaktär: Leden är lättcyklad och flack och passar hela familjen. 
Beskrivning: Leden startar vid Kläppens camping och går sedan söderut över ängarna och genom skogen intill älven. 3,5 km söderut vid Gråheden vänder leden och går sedan norrut på banvallen tillbaka via Kläppentorget och tillbaka ned till Kläppens camping. Strax innan leden vänder finns en slogbod som är ett trevligt utflyktsmål. Leden kan vara blöt efter regnväder.

Blå Gusjöslingan, 4 km

Typ av Cykel:  MTB, cykelcross
Startplats: Kläppens Camping
Underlag: Grusväg och stig
Karaktär: Leden startar vid Kläppens camping, går sedan norr ut på ett naturskönt område längs älven för att senare korsa riksväg 66. Efter riksvägen går leden vidare på en fin och lite mer teknisk slinga genom skogen för att senare gå tillbaka söderut längs gamla järnvägsbanken och tillbaka till Kläppens camping.

Röd ikon för medelsvår led. Örebäcksleden, 11 km

Typ av Cykel:  MTB, cykelcross
Startplats: Kläppens Camping
Underlag: Stig, grusväg och asfalt. OBS! Leden går ca 1km längs med riksvägen.
Karaktär: En något svårare led då det är en del uppför i början. I övrigt är leden lättcyklad och passar hela familjen.
Beskrivning: Leden startar vid Kläppens camping och tar dig norr ut via första delen av Gusjöslingan, över riksvägen och vidare upp för en lång stigning på en grusväg, sedan viker den av uppåt mot Vasaloppsvägen. Efter ca 3km kommer du till en slogbod där du viker av söderut. Följ skyltning längs grusvägen tillbaka till skidanläggningen. En bit in i skidanläggningen viker leden av längs gamla downhillbanan ner via Tranantorget och tillbaka till Kläppens camping.