Tips för turen!

Här följer några tips på hur vi  cyklister håller markägare, medtrafikanter och andra nöjda:

  • Åk bara på leder som är öppna. Respektera att leder kan vara avstängda, undvik att korsa privat mark.
  • Lämna inga spår. Släng inget skräp – ta med allt hem som du haft med dig ut på turen.
  • Åk med kontroll. Var uppmärksam på underlaget och vädret och cykla därefter. Visa hänsyn mot övriga trafikanter på vägar.
  • Varna andra vid passering. Visa att du finns, sakta ner vid möte och passering av andra.
  • Skräm aldrig djuren. Djur blir rädda av plötsliga rörelser och höga ljud. Tänk på att ge djuren tid och utrymme att dra sig undan.
  • Planera din åkning. Ha koll på din utrustning, din kunskap och området du cyklar i. Ha alltid med lämplig reparationsutrustning och extrakläder.