Turcykling från Centrala Sälen


Att cykla längs Västerdalälven är vackert och avkopplande. Här ger vi förslag på fin tur som kan kortas ner efter behag. Välj själv vilken bro du vill runda och gör din tur som passar för dagen. Denna led är inte skyltad men ändå lätt att följa då den hela tiden följer älven.


Blå Broarna runt Sälen 70 km

Typ av Cykel: Alla cykeltyper
Underlag: Asfalt
Karaktär: Teknisk enkel med lätt kupering.
Beskrivning: Start i Sälen by. Leden sträcker sig från Lima i söder till Högstrand i norr. Man kan cykla på båda sidor om Västerdalälven och broar finns i Lima, Torgås, Transtrand, Sälen och Högstrand. 
Sträckningar: Grova avstånd mellan broarna norr till söder. Högstrand-Sälen 10km, Sälen-Transtrand 9km, Transtrand-Trogås 6km, Torgås-Lima 10km
Alternativ: För att helt komma bort från biltrafiken kan man bitvis cykla längs den gamla banvallen på östra sidan älven. Underlaget är där grus.