Landsvägscykling vid Säfsen Resort


Många har upptäckt tjusningen med att sväva fram längs släta fina asflatsvägar, och från Säfsen Resort finns alla möjligheter till fin landsvägscykling!


Grön Laggenrundan, 42 km

En lätt och avslappnad tur för alla cykelsugna
Turen startar vid Hyttan, sedan trampar du på ner igenom Fredriksberg och vidare mot Tyfors, där tar du en skarp vänster och cyklar ca 2 km efter 26:an, därefter tar du vänster vid skylten Älvsjöhyttan, vägen tar dig ner mot Gustavsström längs S.laggens härliga natur. Efter att Gustavsström passerats tar du vänster vid skylten mot Fredriksberg.

Blå Lindesnäs tur och retur, 54 km

En varierande tur för alla cykelsugna
Börjar som vanligt utanför Hyttan, följer sedan gång och cykelvägen ner mot Fredriksberg. Efter skolan svänger du höger mot Lindesnäs, det är även skyltat med vanliga vägskyltar här. Första byn du passerar är Håen här öppnar sig landskapet, betesmarkerna på vardera sida om vägen är fyllda med stenrösen, vilket är typiskt för denna del av Dalarna. Turen är nu inne på den Härligaste delen, naturen är storslagen och omväxlande, stora granskogar avlöses av glesa tallhedar och där emellan trollska mossar. Nästa kurva tar vid där den före slutar, inte undra på att denna sträckning är vida känd bland motorcyklister landet över. Väl i Lindesnäs är det dags att slå av på tempot och vända hem igen, tänk att få uppleva denna sträckning än en gång!