Leisure Cycling vid Säfsen Resort


Att ge sig ut på grus- och asfaltsvägar i lugnt tempo, med matsäck nerpackad i cykelväskan och någon mysig sevärdhet som mål, är härlig avkoppling!


Röd Skifsen, 35km

En halvdagsutflyckt för hela familjen, Skifsen, en Finnby under uppbyggnad.

Ni börjar vid Hyttan, följer gång och cykelvägen ner mot Fredriksberg, vid konsum svänger ni höger och följer skyltningen mot Gåsborn. Följ vägen förbi Älgsjöbadet (som för övrig är ett toppen ställe för ett härligt dopp) tag vänster upp mot Gäddsjöberget, här väntar en kortare stigning upp mot Gäddsjöberget och vidare ner mot Skifsen, följ bara skyltarna i trä. Väl framme i Skifsen passar det kanske utmärkt med en medhavd picknik i idyllen, samt se mer av den gamla Finnby. Här finns även toaletter. Turen hem från Skifsen går ner mot Mörttjärn, vidare därifrån över Björntjärnsvägen mot Älgsjöbadet som vi passerade i början av turen.

Finngården Skifsen

I Skifsen, ca 7 km söder om Fredriksberg, pågår ett helt unikt, långsiktigt och ideellt arbete med att bygga upp en finngård som den kunde se ut på 1750-talet.

Platsen är vald med omsorg. Den är en av de sex första boplatserna i Säfsen som skogsfinnarna valde att slå sig ner på omkring 1620. Sedan dess har platsen varit bebodd fram till mitten av 1940-talet. Då revs de två gårdar som då fanns där och marken planterades med gran. Här ska uppföras de typiska skogsfinska karaktärsbyggnaderna, rökbastu, pörte, ria men även andra gårdsbyggnader som var vanliga på en finngård vid den tiden. Vissa anpassningar kommer att göras på byggnaderna så att de ska fungera för att bedriva verksamhet i. Idag finns en fungerande rökbastu och ytterligare fyra byggnader är påbörjade. Arbetet drivs av den ideella föreningen Skifsens Vänner