Biking Dalarna


Biking Dalarna är ett samarbete mellan cykel­destinationer i Dalarna. Målsätt­ningen är att erbjuda våra gäster en hög­kvalitativ cykel­upplevelse.


Vad kan du förvänta dig av ett cykelområde som ingår i Biking Dalarna?

  • Lätt att hitta rätt! Om man känner sig trygg med att man är på rätt led och vet hur lång leden är kan man slappna av och koncentrera sig på att ha roligt på cykeln. Därför är alla cross country och downhilleder välmarkerade i terrängen. För leisure cycling och landsvägsleder finns bra vägbeskrivningar och ibland stödskyltning.
  • Lätt att välja rätt led! Vi har graderat våra leder enligt en gemensam matris. Det innebär att en blå led i Säfsen ska vara ungefär lika lättcyklad som en blå led i Sälen.
  • Lätt att komma igång. Bra kringservice är en viktig del av cykelupplevelsen. På alla destinationer inom Biking Dalarna ska det finnas möjlighet att hyra en cykel, att äta och bo samt att tvätta sig själv och sin cykel efter turen.
  • Lätt att hitta fler upplevelser. All information om våra cykelområden inom Biking Dalarna samlas här på bikingdalarna.se.

Är Biking Dalarna ett företag?

Nej, Biking Dalarna är enbart ett samarbete mellan olika destinationer, med visst stöd av Visit Dalarna.

Vad krävs för att bli en del av Biking Dalarna?

  • Cykelleder inom någon eller flera kategorier (Cross Country, Downhill, Leisure Cycling och Road)
  • Att lederna är graderade enligt den gemensamma matrisen
  • Att XC-lederna är välmarkerade med Biking Dalarna-skyltar
  • Att det finns möjlighet att hyra cykel i anslutning till lederna
  • Att det finns möjlighet att äta och bo i anslutning till lederna
  • Att det finns en kontaktperson som är samordnare för punkterna ovan

Ansökan måste skickas in till Biking Dalarna som kommer göra en bedömning samt provcykla de leder som destinationen vill ansluta till nätverket. När nätverket har godkänt destinationen ska även ett godkännande komma från Länsstyrelsen. 

Kontakta Visit Dalarna för mer information
Telefon: 0771-62 62 62
Mejl: info@visitdalarna.se