Intresseanmälan

Vi strävar efter att Biking Dalarnas cykelområden ska erbjuda våra gästa en cykelupplevelse med bästa kvalité. Att det finns bra cykelleder är självklart, men vi ställer också krav på våra destinationer när det gäller kringservice, säkerhet och inte minst samverkan med övriga områden inom Biking Dalarna.

Om ni känner att ert område borde finnas med är första steget att göra en intresseanmälan.

Ladda hem intresseanmälan nedan, fyll i och skicka in den till info@visitdalarna.se så behandlas den i Biking Dalarnas styrgrupp. Vi tar in nya områden en gång om året, enligt ett givet schema.

Kriterier – detta ska våra leder uppfylla

  • Samtliga leder ska vara skyltade med Biking Dalarna-skyltar enligt instruktioner i skyltmanualen
  • Det ska sitta en Biking Dalarna informationsskylt uppsatt vid startplatsen.
  • Lederna ska vara konsekventa i sin gradering
  • Lederna ska vara cykelbara från start till mål i förhållande till graderingen.
  • Lederna ska vid behov vara spångade med cykelvänliga spänger
  • Lederna ska vara fria från nedfallna träd och andra hinder under hela säsongen
  • Plan för skötsel och underhåll ska upprättas för varje område
  • Lederna ska vara öppna senast 31 maj
  • Lederna ska stängas tidigast 1 oktober