Familj som cyklar på en led i Älvdalen.

Välkommen till Älvdalens cykelområde


Vid sporthallen i Älvdalen hittar du våra markerade leder, startplatsen är tätortsnära rekreationsområden i fin natur. Detta är områden som också används för andra aktiviteter, visa hänsyn, följ hänvisningar och skyltning. På lederna får du utmanas på stigar som tar dig genom vacker natur, både på bark och grus. Sten och rötter förekommer.


Läs mer om lederna

Information

Startplats för cykelleder: Älvdalens Sporthall
Parkering: Älvdalens Sporthall