Stenhus i tre våningar, bruna gavlar, gulputsad fasad.

Bergslagets huvudkontor med Bergsslagsalongen

  • Besöksadress: Åsgatan 22, 791 71 Falun

Från det Bergslagsmagasin, som uppfördes på 1760-talet, har den nuvarande byggnaden byggts om och till. 1905 fick den sitt nuvarande utseende.

Boka

Beskrivning

Den påkostade arkitektoniska utformningen och interiörerna speglar Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags storhet som företag. I den rikt utsmyckade Bergslagssalongen från 1819 finns en samling av högklassig konst.