CBIS 1427634
Visa på karta

Bergsäterns fäbod

  • Telefon: +46 076-113 62 32
  • Kontaktperson: Peter Andersson
  • Besöksadress: Bergsäterns fäbod Postadress: 780 64 Lima

Bergsäterns fäbod i Lima har funnits i familjen sedan tidigt 1800-tal, och Peter är den yngste och sista i det ledet som idkar fäbodbruk med djur och då fjäll/fjällnära kor.

Information

Bergsäterns fäbod ligger i en västsluttning på knappt 600m ö h. i ett skyddat läge mellan de höga bergen Digerberget i norr och Fenningberget i öster.
Från säterns öppna vall i väster har man en storslagen utsikt västerut mot Tandövala massivet.
Bebyggelsen på sätern är väl bevarad och ligger väl samlad, gärdsgårdar och delar av den gamla fägatan hålls intakt.

Kulturhistoria:
Sätern som efter storskiftet tillhör byn Heden är inte omnämnd i 1600-talets förteckningar, så eventuellt anlades den av bönder från byn först på 1700-talet.
Flera byggnader på sätern är av kulturhistoriskt värde. Sätern har klassats som ett riksintresse för kultur-miljövården.

Dagens djurhållning håller till i den södra delen av sätern. Numera går djuren som di-kor.
Förr lämnades korna till mejeriet, men det blev för dyrt att hämta dem, så det blev di-kor som håller vallen väl betad under sommaren och tidig höst.
Bergsätern är flyttad 3 gånger på grund av ”skrömt”, alltså det blev oroligt i djurstallen och hos människorna. Det blev lugnare där Bergsätern nu ligger, även om djurägaren har/ser tomtar och små bustroll ibland, på besök.

Faciliteter och service

  • Sommar
  • Barn & Familj

Vägbeskrivning

• Kör rakt fram i rondellen mot Malung
• Fortsätt på riksväg 66 ca 28 km till Limedsforsen
• I Limedsforsen, sväng vänster och över bron.
• Fortsätt ca 200 meter. Sedan sväng vänster, i Y-korsning

Ring för ytterligare info om sista biten fram till fäboden. 076-113 62 32