Ett kors på en vit vägg.

Berget - S:t Davidsgården - Rättvik

  • Telefon: 0248-79 71 70
  • Hemsida: www.berget.se
  • E-post: info@berget.se
  • Besöksadress: Tempelvägen 10, 795 91 Rättvik
  • Öppettider: Kulturum öppet mellan 14:00-16:00 tisdag samt torsdag till söndag, på onsdagar öppet mellan 14:00-15:00. Måndagar stängt.

Stiftelsen Berget är en öppen mötesplats för alla som söker tystnad, stillhet, vila, återhämtning, gemenskap och andligt liv. Verksamheten bedrivs på kristen grund.

Boka

Beskrivning

Här erbjuds två unika miljöer där S:t Davidsgårdens fokus är retreater med tystnad, ostördhet, gudstjänst och bibelmeditation och Meditationsgårdens fokus är att möta hela människan utifrån den kristna djupmeditationen samt kurser i andlig vägledning, etik och människosyn samt kulturens källor.

En permanent utställning, Kulturum, visar hur de andliga källflödena är förutsättningen för vår kultur. Frivillig avgift.