Grått äldre trähus med småsten framför. Rött trähus i bakgrunden.

Benstampen vid Sörbäcken

Benstampen är ett stort kulturarv i Lima. I närmare 100 år kunde benstampens dunkande höras över dalgången, då ben och knotor maldes sönder till benmjöl. Men nu har dunkandet tystats ner, men det är fortfarande i full fart. Stampkvarnen var i ganska dåligt skick, men benstampen rustades upp i början av 2000-talet. Upprustningen fick EU-bidrag.

Boka

Beskrivning

Benstampen är en lämning sedan benmjölsbruket, då man tog till vara benmjöl som gödning och även som kreatursfoder. Bendelar från slaktade djur blev extra näring. I benstampen krossades benknotorna till mjöl.