Aspeboda kyrka

Aspeboda kyrka

Den nya kyrkan, ritad av Rolf Bergh, invigdes midsommardagen 1963.

Boka

Beskrivning

Aspeboda nuvarande kyrka byggdes på samma plats som den föregående vilken uppfördes 1667-1681 och förstördes av brand 1959.