En skog med träd och stenar där solen lyser genom träden.

Åshuvudet Vandringsled

Del av rullstensås, ca 1 km vandringsled. En kortare vandringsled nära By Kyrkby, vackert belägen i närheten av Bysjöns kust.

Boka

Beskrivning

Bysjön är en del av Dalälven och har en rik och ovanlig flora, som brukar kallas ävjebroddsvegetation. I området finns även en unik flora och fågelliv. Denna led är en del av en rullstensås, vilket är en rygg av avrundade stenar, grus och sand som storlekssorterats och avlagrats av isälvar vid inlandsisens smältning.