Stenhällar.

Amtjärnsbrottet

Amtjärnsbrottet är ett nedlagt kalkbrott norr om Rättvik. Här är det fossiler som står i centrum, bland annat sjöliljor vars stjälkar går att se på brottets väggar. Området en häftig naturupplevelse med svarta kantställda lager av ler- och alunskiffer omgiven av tät granskog.

Boka

Beskrivning

Geologi
I Amtjärnsbrottet kan du se bergartslager som kastats vertikalt av kraften från det meteoritnedslag som skapade Siljansringen för 377 miljoner år sedan. Här finns bland annat rester kvar av sjöliljor, kristalläpplen och armfotingar.

Amtjärnsbrottets södra del hålls öppen för att underlätta studier av kalkbrottets väggar. Den i väster lodrätt stående kalkstensväggen av revkalksten är av typen Kullsbergskalksten. Går man nära väggen ser man att den innehåller en mycket stor mängd fossil i form av långsmala, rörliknande stjälkstycken av sjöliljor (crinoidéer).

Praktisk information:
Parkering cirka 300 meter från brottet. Buss kan köra fram cirka 200 meter till. Det är en lätt vandring till brottet på gammal skogsbilväg och stig. Stövlar eller rejäla skor rekommenderas. Tänk på rasrisken i gamla stenbrott! Besöket sker på egen risk.

Amtjärnsbrottet är skyddat som naturreservat sedan år 2002, vilket bl a innebär att det är förbjudet att:
-Gräva, hacka med verktyg eller på annat sätt skada jordytan och bergsformationer.
-Skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar.
-Gräva upp örter, bortföra vedsvampar, mossor och lavar.
-Framföra motordrivet fordon.
-Elda.Vägbeskrivning

Cirka 8 km N Rättvik. Följ skyltning mot Dalhalla. Skyltning till brottet vid Kullsbergs kalkbruk.