Skogstig på en ås.

Alderängsrundan 7 - 9 km

Turen börjar ovanför branten ner mot Österdalälven för att sen genom reservatet ta sig ner till strandkanten. Här finns även en mycket naturskönt placerad slogbod. Turen följer sen älvkanten för att göra någon avstickare upp i skogen.

Boka

Beskrivning

Längd: 7 - 9 km.

Ledmarkering: Blå, blå-röd.

Svårighetsgrad: Lätt vandring på stigar och skogsväg.

Beskrivning:Den del av rundan som går inom reservatet har en skiftande karaktär med öppna slåttermarker, urskogsartade partier och klapperstenstränder. Turen börjar ovanför branten ner mot Österdalälven för att sen genom reservatet ta sig ner till strandkanten. Här finns även en mycket naturskönt placerad slogbod. Turen följer sen älvkanten för att göra någon avstickare upp i skogen.
Hela rundan, blå markering är 8,5 km. Om du vill korta av så följ röda prickar efter ca 2,5 km. Då går ni utmed älven tills du kommer på den blå banan igen. Väldigt fint utmed älven.
Slingan kompletterats med en blåröd markering, benämnd Älvslingan. Vid 2 km finns nu möjligheten att följa älven ”Älvstigen” och sedan komma på rundan längre fram. Märkningen är röd och blå. Röd följer älven längre och kommer på spåret efter ca 4 km. Blåa viker av från älven och kommer in på ordinarie spår vid ca 2,5 km. I reservatet finns det chans att få syn på bäver, utter och lodjur samt en hel del olika häckande fåglar och fridlysta växter.
Hela rundan är lättgången med lite kupering. Passar utmärkt som dagsutflykt för vandring eller som en skön löptur.

Bra att veta

  • Sommar