Norra Dalarnas Turistråd

Vad är Norra Dalarnas Turistråd?

Turistrådet Norra Dalarnas Turism ekonomisk förening, nedan kallat Turistrådet, bildades i juni 2007 med syfte att utveckla och samordna de företag och organisationer som har anknytning till och bedriver turistisk verksamhet inom Älvdalens kommun. Sedan november 2011 bedriver Turistrådet turistbyråer i Älvdalens kyrkby och Idre i egen regi.

Turistrådet består av över 100 medlemmar som utsett en styrelse om 7 personer som ska driva föreningen framåt. Turistrådet äger även bolaget Visit Idre AB vilket fungerar som driftsbolag och sköter all turistinformation, marknadsföring och försäljning på Turistrådets uppdrag. 

Nedan finner du vår medlemskalender.