Ljustern

Omgivningarna kring sjön Ljustern bjuder på varierande natur. Mot Öster gränsar den mot Säters innerstad som är en gammal fin trästad med affärer, resturanger och annan service.

På södra sidan finns Säters Camping och ön Sågholmen, som skridskobanan rundar och som är populär att rasta och sola vid under vårvintern. Västra sidan består till största delen av naturmark. Mot norr så ansluter sjön mot Skönviksområdet där det bl a  finns restaurang, konferenslokaler,  sim- och sporthall. Runt sjön finns sex st slogbodar och grillplatser som kan användas fritt året runt. Det finns två inlopp i sjön av åar från syd och nordväst samt ett utlopp i öster mot staden. Vid friåkning är det viktigt att vara observant på isens tjocklek på dessa ställen.

Banor

Skridskobana Ljustern ca 7 km

Plogad bana på ca 7 km som rundar en fin ö. Banan är öppen när förhållandena tillåter det. Banan är en naturisbana som bara plogas och kan vara ojämn på vissa ställen. Hyvlas ej. Bredden är ca 4 meter och lämpar sig för motionsskridskoåkning, sparkåkning och promenader.

Lämpliga startplatser med parkering: Skönviksområdet vid sporthallen, parken Prästkälla i anslutning till staden samt vid slogboden Säters Camping.

Skridskokarta med bansträckning