Pråmleden

En skridskotur i gränslandet mellan Gästrikland och Dalarna där du stöter på Silfhytteå med slussen och landar eller startar i det kulturhistoriska Stjärnsund. Pråmleden är en gammal sjöfraktväg för transporter av malm och järn under slutet av 1800 talet.

Banor

Pråmleden sträcker sig från Edskens camping i Hofors till Stjärnsunds badplats. Hela sträckan är 17 km enkel resa, och plogas över sjöarna Edsken, Fullen och Grycken. Mellan Edsken och Fullen finns en grävd kanal, Börån, som mycket sällan fryser så att det går att åka skridskor på den. Där finns en plogad gångväg ca 300 m som förbifart. Mellan Fullen och Grycken ligger Silfhytteå med en av Sveriges nordligaste slussar. Ett kulturparadis där det också finns en plogad gångstig ca 100 m över till Grycken för vidare färd mot Stjärnsund.

Ladda ner karta här

På tre ställen efter leden finns vindskydd med grillplatser:

  • Edsken intill Djupudden
  • Fullen söder om Knupberget
  • Grycken på ön Mjölnarholmen

Nya Edskens Camping och Restaurang håller öppet för servering på helgerna under skridskosäsongen 2018, kl 11-16.

Banan plogas av Vägföreningen Traktorns Vänner på Edsken och Fullen. På Grycken ansvarar SAIF (Stjärnsunds Allmänna Idrottsförening).

På Edsken och Fullen används snöplog, hyvel och borste. På Grycken sker endast plogning. Därför kan iskvalitén på de olika sjöarnas banor variera.

Se israpport här