Brunnsjön

Brunnsjön är en tämligen rund sjö, drygt 2 km från strand till strand som längst. Den ligger i direkt anslutning till Hedemora, väster om centrum.

Det finns inga öar men omväxlande skog, åkrar och bebyggelse runt omkring. Mässingsboån med mynning i nordväst ger i början av säsongen ett mindre område med öppet vatten och detsamma gäller avrinningen vid Broån i sydost. Då kan det även ofta bildas en råk tvärs över sjön i nordvästra delen. I övrigt brukar det vara säker is.

Banor

5.5 km banan

Under förutsättning att vädrets makter står oss bi, är banan plogad som en åtta, med en mindre slinga på den nordvästra delen, och den större, huvudslingan på sydöstra delen. Startplats med infotavla och fikabänkar vid östra kanten, nedanför idrottsplatsen Brunnsjöliden. Det går också bra att parkera och ansluta vid södra sidan av sjön.

Banan plogas av Brunnsjöns Vintervänner, se israpport här.