Välkommen till Dala Floda!

Flosjön

Flosjön ligger nordost om Dala-Floda och har förbindelse med Västerdalälven via Noret i södra delen. Längs västra stranden löper en skogsbilväg mot Leksand och här finns en del sommarstugor med bryggor och en badplats vid Sandvikens fäbodar. På västra stranden vid Sångåns utlopp finns också kommunens färskvattentäkt.

> Läs mer om Flosjön!