Välkommen till Källviken

Källviken ligger på Faluns östra sida längs utfarten mot Borlänge och är vintertid en välbesökt slalomanläggning för Faluborna. Men berget är även ett utmärkt cykelberg om man gillar lite tuffare cykling.

Översikt Leder

Cross Country 1 led, totalt 8 km Läs mer
Downhill 1  spår

Läs mer