Anmälan och startavgift

Anmälningslistan samt en sammanställningslista skall av distriktstävlingsledarna sändas in på avsedd blankett (se nedan) jämte komplett ifyllda startkort, textade med namn, klubb, medlems nr, klass och distrikt för varje deltagare till den officiella tävlingsadressen. Gäller även lag (ett lagkort).

Startavgiften insättes distriktsvis vid anmälan av distriktsledaren PG 393877-6. Märk talongen med SM i Pimpel 2014 och distriktsnamnet och ange om betalningen avser klubblag eller individuellt.

Anmälningslista och sammanställning sändes till pimpelsm2014@gmail.com

Startkorten sändes till:
Lars Jansson
Klampvägen 37
790 21 Bjursås

Sista dag för anmälan 21 januari 2014. Senare inkommen anmälan accepteras ej, anmälan godkännes ej innan betalningen är utförd. 

Anmälningslistan hittar du här >>
Sammanställningslistan hittar du här >>

Individuellt    
Senior & veteran 260 kr/per person
Junior 150 kr/per person

Lag                
Senior & veteran 890 kr/per lag
Junior 450 kr/per lag

Handikapp
Innehav av handikappkort meddelas i samband med anmälan

Kvalificering
Enligt Sportfiskarnas gällande regler

Regler
Sportfiskarna regler gäller, lokala regler läses upp på lördag samt söndag morgon innan start.